Avís legal

5 de febrer de 2019 

elcafedepipa.com  pertany a Comunicación Plana Baixa, S.L.U. Amb CIF: B44508133. Domicili Paseo Blasco Ibañez, nº7-Planta 3, 12500 Vinaròs (Castelló). 

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i es considera informació introductòria per a l’usuari relativa als productes, serveis i altres informacions incloses. “Comunicación Plana Baixa S.L.U.” rebutja la responsabilitat que es derivi de la utilització incorrecta dels continguts i el seu dret a actualitzar-los quan vulgui, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés de manera temporal o definitiva. “Comunicación Plana Baixa S.L.U.” rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per “Comunicación Plana Baixa S.L.U.” o no publicada sota el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços amb les pàgines web de “Comunicación Plana Baixa S.L.U.”. “Comunicación Plana Baixa S.L.U.” no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc es fa responsable de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per la utilització de versions no actualitzades d’aquest.

D’acord amb el què estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’usuari queda informat de la incorporació de les seves dades a fitxers automatitzats existents a “Comunicación Plana Baixa S.L.U.” i del seu tractament. Les dades obtingudes seran les derivades de la navegació i de les consultes o suggeriments de l’usuari. Est té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades i a la seva utilització amb qualsevol finalitat diferent a la manifestada en aquest avís, podent exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb l’establert a la legislació vigent. Si és així, haurà de contactar amb “Comunicación Plana Baixa S.L.U.” a través dels serveis oferts a la pantalla “contactar”.