La Diputació destinarà 60.000 euros per a garantir l’accés a la comunicació als municipis de menys de 5.000 habitants

La institució provincial reforça la millora del senyal de televisió en els municipis xicotets per a garantir l’accés a tots els castellonencs.

La presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ha explicat: “La millora de les telecomunicacions està dins de la nostra estratègia per a combatre la despoblació, i l’accés a la comunicació comporta disposar d’un bon servei de connectivitat, sobretot en les zones rurals. L’interior de la província necessita serveis, inversió i oportunitats”.

Aquestes millores respecten el principi de neutralitat tecnològica i el dret a la informació dels ciutadans, enriquint el debat públic i garantint una participació equitativa en la vida pública.

La Junta de Govern ha aprovat les bases per a la concessió de subvencions als municipis de menys de 5.000 habitants, destinades a millorar la captació del senyal de televisió. Aquestes subvencions cobriran inversions i despeses relacionats amb la recepció del senyal, solucions a problemes de pèrdua del senyal, increment del nombre de canals i ampliació de la cobertura en nuclis sense senyal.

Els municipis hauran de ser propietaris de la infraestructura o tenir disponibilitat dels terrenys i instal·lacions. Els gastos subvencionables inclouen antenes, repetidors, amplificadors, receptors, instal·lacions elèctriques i sistemes de parallamps, així com els treballs necessaris per a la implantació de l’equipament i les despeses derivats de projectes tècnics i direccions d’obra.

La subvenció no podrà superar el 100% dels gastos subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per beneficiari. Els interessats hauran de presentar les sol·licituds dins del termini d’un mes a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.