La Diputació de Castelló promou la generació d’oportunitats a l’interior amb el Pla d’Ocupació propi

Sis persones seran contractades com a auxiliars administratius en municipis de l’interior

La Diputació Provincial de Castelló ha aprovat un Pla d’Ocupació propi amb la finalitat de generar oportunitats i fomentar el desenvolupament rural. Aquest pla preveu la contractació de sis auxiliars administratius per als Centres de Desenvolupament Econòmic i Social (CEDES) situats en diversos municipis de l’interior de la província. La presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ha destacat que aquest pla contribuirà a fixar població en els municipis més petits i millorar els serveis de la Diputació.

Amb una dotació de 70.000 euros, aquest pla se centra en persones desocupades, especialment joves i dones, inscrites com a demandants d’ocupació als centres Labora de la Generalitat. Les persones contractades treballaran en els CEDES de Morella, Albocàsser, Llucena, Vall d’Alba, Sogorb i el Centre Soci Cultural de Benassal, on acompliran tasques d’atenció al públic i suport administratiu.

Els contractes tindran una duració mínima de tres mesos i màxima de dotze mesos, amb un salari mínim interprofessional garantit. Les persones beneficiàries hauran de tenir, com a mínim, un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa o un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la família d’Administració i Gestió.

Aquest Pla d’Ocupació se suma als 1,2 milions d’euros destinats al foment de l’ocupació en tot el territori provincial. Les subvencions per a aquest pla ja s’han concedit als ajuntaments que ho han sol·licitat, amb una quantia mínima garantida de 8.888,88 euros per ajuntament.

Major flexibilitat en les contractacions
Com a novetat, aquest any es permet que els contractes comencen amb data anterior a la concessió de la subvenció, i les despeses seran elegibles fins al 8 de novembre de 2024. Els contractes seran per a obres o serveis d’interés general i social, com el manteniment d’immobles i espais públics, la protecció de zones naturals, la promoció del turisme, el desenvolupament cultural, la promoció de l’esport i el sector audiovisual, així com el manteniment del patrimoni cultural.