L’Ajuntament de la Vall d’Uixó aprova el nou Pla Acústic Municipal per a millorar els nivells de soroll

El document proposa mesures per a millorar el benestar de la ciutadania amb la plantació d’arbres, instal·lació de pantalles acústiques o foment del transport públic

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó ha aprovat el nou Pla Acústic Municipal, que proposa mesures per a millorar els nivells de soroll existents a la ciutat. Per a això, s’ha realitzat un estudi que analitza la situació i identifica les fonts que el causen, ja que “els sons forts o repetitius tenen efectes per a la salut, tant per a l’oïda com perquè provoquen alteracions en el son que poden derivar, per exemple, en problemes cardiovasculars o de salut mental”, tal com ha explicat el regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Marc Seguer.

Per a l’elaboració del pla s’han realitzat mesures sonores en diferents espais i tant en horari diürn com nocturn. Així, s’ha detectat que “se sobrepassen els nivells recomanats en diferents horaris en els entorns d’espais d’ús sanitari i educatiu i també en zones residencials”, ha assenyalat Seguer. Per això, el document estableix uns mapes de soroll i proposa mesures preventives i correctores per a reduir la contaminació acústica i “millorar el benestar de la ciutadania”.

Entre les millores que proposa el pla està la instal·lació de pantalles acústiques en zones crítiques, especialment les grans avingudes i circumval·lacions en entorn urbà i les proximitats a l’autovia i carreteres autonòmiques. També contempla l’augment de les zones per als vianants i verdes, ja que el trànsit és el major causant de soroll i els arbres i la vegetació absorbeixen la contaminació acústica. Aquesta mesura va en sintonia amb el Pla Municipal de Gestió de l’Arbratge, presentat també el passat mes de març.

Per a reduir el trànsit es fomentarà l’ús del transport públic i no motoritzat. Així mateix, es realitzaran campanyes de conscienciació sobre l’ús d’aquestes modalitats de transport (bicicleta, patinet, autobús urbà, etc.) i sobre el control de velocitat en el nucli urbà. I es treballarà per a reduir els nivells sonors en els serveis de jardineria i neteja viària i per a reduir les molèsties originades per les tapes de registre.

En matèria urbanística, s’incorporaran criteris de qualitat acústica en la creació de noves infraestructures i es vetlarà pel compliment del codi tècnic de l’edificació pel que fa a l’aïllament acústic de les construccions. Finalment, es modificaran les ordenances que mantinguen relació amb el soroll, de manera que arrepleguen mesures preventives en aquelles activitats que generen nivells alts de contaminació acústica. Aquest nou pla és una revisió i actualització de l’aprovat en 2010 i en aquests anys s’han detectat millores en la reducció, sobretot en les àrees per als vianants.