Propietaris de terrenys a Castelló s’organitzen per defensar els seus interessos davant la construcció del Parc Industrial “LogistiCS”

Sol·licitaran una reunió amb l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, i amb els responsables d’urbanisme de l’Ajuntament per a conéixer amb major profunditat tots els aspectes tècnics i legals del nou projecte

Propietaris amb terrenys afectats per la construcció del Parc Industrial “LogistiCS” de Castelló han acordat, amb l’impuls i assessorament de la Unió Llauradora, constituir-se formalment com a Associació per organitzar-se i defensar els seus interessos de manera conjunta.

Després d’una reunió celebrada recentment, els assistents -majoritàriament antics membres de l’Agrupació Urbanística Parc Castelló-, han decidit crear l’Associació de Propietaris del Parc Industrial “LogistiCS”. En la fase inicial, més de 40 propietaris que representen més de 55 finques, amb una superfície aproximada de 190.000 m², ja s’han unit a aquesta Associació de Propietaris i tot indica que, en el transcurs de les pròximes setmanes, el nombre d’associats augmente de manera considerable.

La primera mesura acordada per aquesta nova associació, adoptada per unanimitat, va ser sol·licitar una reunió amb l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, i amb els responsables d’urbanisme de l’Ajuntament per a conéixer amb major profunditat tots els aspectes tècnics i legals, així com per a donar-se a conéixer com a associació de propietaris.

L’objectiu d’aquesta nova Associació és evitar que aquest nou projecte impulsat per l’Ajuntament de Castelló els deixe de costat i garantir que, tal com promet l’administració municipal, puguen obtindre la màxima plusvàlua possible per les seues propietats, les quals han pertangut a les seues famílies durant generacions i es componen majoritàriament de xicotetes parcel·les sense possibilitat de participació urbanística.

Els Serveis Tècnics de LA UNIÓ consideren que el nou projecte coincideix en gran part amb l’antic de Parc Castelló. No obstant això, el mètode de gestió anunciat per l’ajuntament, que proposa que siguen els mateixos propietaris els qui facen front a les despeses d’urbanització, és rebutjat per inviable a causa del minifundisme predominant en la zona. Amb parcel·les d’una mitjana de 3-4 fanecades (2.493-3.324 m²) i els elevats costos d’urbanització, aquest enfocament resulta totalment impracticable. A més, les reduïdes dimensions de les parcel·les finalistes podrien generar situacions en les quals un únic solar tinga més d’un centenar de propietaris.

Totes aquestes raons motiven que una gran quantitat de propietaris decidisquen seguir l’exemple de Parc Castelló i hagen apostat per agrupar-se com a associació amb l’objectiu de presentar una veu única davant els agents urbanitzadors i els potencials compradors de les seues propietats. “És molt important anar conjuntament i estar assessorats per tècnics amb experiència en situacions semblants”, assenyala el tècnic de LA UNIÓ, Ferran Gregori.