La Unió Llauradora i Ramadera denuncia el canvi en les ajudes per danys de fauna cinegètica

La Conselleria d’Agricultura prioritza mesures preventives en lloc de compensacions, malgrat les promeses inicials i les necessitats del sector agrari

La Unió Llauradora i Ramadera denuncia el canvi d’opinió de la Conselleria d’Agricultura respecte a les ajudes per a pal·liar els danys causats per la fauna cinegètica en les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana. Ara només es preveuen mesures de prevenció en lloc de compensació, contràriament al que s’havia anunciat anteriorment.

El divendres 21 de juny es va publicar un anunci de consulta pública sobre el projecte d’ordre de la Conselleria, que estableix les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a l’establiment de mesures preventives en explotacions agràries per a pal·liar els danys causats per la fauna cinegètica. Aquestes ajudes es destinaran únicament a la prevenció mitjançant barreres que impedisquen l’accés de la fauna, una pràctica sovint ineficaç, especialment contra els conills.

LA UNIÓ critica que aquest projecte no compleix amb la filosofia de les ajudes proposades inicialment per la Conselleria i aprovades per les Corts. La línia pressupostària S1531, amb només 250.000 euros, és insuficient comparada amb els 6,3 milions d’euros de Catalunya.

El 4 d’agost de 2023, el conseller Aguirre va anunciar ajudes per als llauradors afectats per la fauna salvatge, però no va esmentar mesures preventives. A més, es van ometre espècies com els flamencs del projecte d’ajudes.

Aguirre també va prometre col·laborar amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i organitzacions agràries per a buscar solucions, però no s’ha reunit amb les organitzacions agràries, inclosa LA UNIÓ.

La Conselleria reconeix que les mesures actuals no són suficients per a controlar l’expansió de diverses espècies cinegètiques, però els llauradors de la Comunitat Valenciana només podran accedir a ajudes preventives, no compensatòries.