Moncofa obri el termini de sol·licitud per al lloc de peó agrari 2024

L’Ajuntament de Moncofa ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a participar com a candidat/a al lloc de peó agrari 2024, per a la contractació com a personal laboral durant un mes, per a la neteja de sèquies i camins rurals.

Serà requisit IMPRESCINDIBLE figurar com a candidat/a en els llistats facilitats pel LABORA, els quals hauran sigut avisats telefònicament pel personal de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà des de hui fins al 17 de juny, ambdós inclusius, en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Moncofa.