La Diputació de Castelló activa 600.000 euros d’ajudes destinades a entitats vinculades al benestar social de la província

La Junta de Govern aprovarà l’11 de juny les bases que regiran la concessió de subvencions a entitats sectorials

“Les polítiques socials formen part dels eixos d’actuació de la Diputació de Castelló i, per això, des de l’equip de govern conjuminem esforços per a activar de manera ràpida i àgil quantes subvencions siguen possibles per a contribuir a millorar l’atenció als castellonencs”, ha expressat la presidenta de la institució provincial, Marta Barrachina.

Dins d’eixes “ajudes reals i fermes”, la Junta de Govern convocada per a este dimarts 11 de juny portarà a aprovació les bases que regiran la concessió de subvencions a entitats sectorials de la província de Castelló per al manteniment i desenvolupament de projectes de benestar social durant el present exercici. “Amb l’aprovació per Junta de Govern activem tots els mecanismes perquè eixes ajudes siguen efectives com més prompte millor”, ha incidit la dirigent provincial, qui ha afegit que amb estes ajudes es realça la labor de les entitats socials que, en molts casos, arriben on des de les institucions no podrien fer-ho”.

Quant a les bases que regiran la concessió de les ajudes, la diputada responsable de l’àrea de Benestar Social, Marisa Torlà, ha explicat que les subvencions es destinaran a la realització de programes o activitats amb repercussió provincial i que estes subvencions podran ser complementàries de les rebudes per una altra administració pública o entitats de naturalesa pública o privada, sempre que la suma total no supere el cost total de l’activitat subvencionada.

Els programes o activitats subvencionades aniran dirigits a iniciatives en matèria de salut i prevenció, de promoció de l’envelliment actiu, de conciliació familiar, educació i infància i d’activitats socials. Per a les presents bases s’ha eliminat fixar una quantia determinada per a cadascuna de les quatre possibilitats.

Cada entitat prestadora de servicis socials podrà concórrer a la present convocatòria mitjançant un projecte, servici o programa en total. “No podrà ser subvencionable aquell que, directament o indirectament, siga ja finançat per la Diputació de Castelló”, ha incidit la diputada provincial de Benestar Social.

La subvenció màxima per beneficiari serà de 20.000 euros i, dins dels requisits a complir per part de les entitats que vulguen concórrer a esta convocatòria, es troben estar legalment constituïdes i inscrites formalment en els corresponents registres, com a associacions o fundacions, almenys amb un any d’antelació a la data de publicació de la concreció de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. També hauran de mancar de fins de lucre, i no dependre econòmicament o institucionalment, així com disposar de domicili social i representació permanent a la província de Castelló.

Les subvencions destinades a entitats sectorials de la província per al manteniment i desenvolupament de projectes de Benestar Social, formen part de les accions plasmades en l’eix d’actuació del pressupost 2024 que, sota el nom d’atenció directa a les persones, està dissenyat per a crear una base sòlida de benestar i progrés en la vida de les persones i té l’objectiu de generar igualtat real, efectiva i solucions, prioritzant el suport a les persones, col·lectius i associacions més necessitades de la província.