Moncofa renovarà el clavegueram i l’aiguapotable dels carrers Mar i Sant Josep

La localitat destinarà més de 36.000 euros al projecte

El Ple de l’Ajuntament de Moncofa ha aprovat destinar més de 36.000 euros a renovar el clavegueram i l’aigua potable dels carrers de la Mar i Sant Josep. L’alcalde, Wences Alós Valls, ha explicat que en estos vials les canonades estan en molt mal estat, a causa d’una falta endèmica de manteniment genèric de la xarxa; se substituiran per a millorar l’evacuació d’aigües i també millorar el subministrament d’aigua potable als habitatges.

Es renovarà totalment un tram de col·lector que està en mal estat, ja que presenta trencaments i despreniments en les parets, la qual cosa provoca arrossegaments de terra. Els treballs s’escometran per via d’urgència, ja que les deficiències van ser detectades en una inspecció, però s’han hagut de retardar a causa de la necessitat d’una autorització de la Generalitat en trobar-se dins del barri antic.

Seguiment arqueològic

La millora en el clavegueram i en el proveïment d’aigua anirà acompanyada d’un procés de seguiment arqueològic, ja que tots dos carrers formen part de l’històric recinte emmurallat de Moncofa.

Cal recordar que en 2022 es va realitzar una excavació arqueològica en la confluència entre els carrers Major, Sant Pasqual i Trinitat arran de l’aparició de restes arqueològiques superficials i va aparéixer la fonamentació de la muralla medieval a més d’un cementeri andalusí datat entre els segles X i XIII i altres estructures relacionades amb la fortificació de la vila en època moderna com una torre-portal de Nules.

A més a més, de la mateixa manera que succeïa amb l’excavació del carrer Major 16, l’aparició de restes d’època romana reutilitzats en les sepultures podria indicar un substrat més antic, d’època romana, en el mateix centre històric de Moncofa, relacionat amb la vila romana de Rajadell.